Skip to main content

เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09:00-18:00 น. หากท่านมีสุนัขเกิน 3 ตัวและต้องการจะตัดแต่งขนในวันอังคาร-วันศุกร์ ท่านสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้

บาววาวมีช่างตัดขนมืออาชีพไว้คอยบริการเสริมสวยสุนัข-แมว ช่างผู้ชำนาญได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัขอย่างมืออาชีพ (Professional Dog Groomer) จากสถาบัน Kaset Pet
Grooming School โดย อาจารย์ธนพล วรรณวรรค (อาจารย์ยิม) ช่างตัดขนมือหนึ่งของประเทศไทย

ราคาขึ้นอยู่กับขนาด ขน และ ทรงของสุนัข โดยช่างจะเป็นผู้แจ้งราคาก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจใช้บริการ อาบน้ำ-ตัดขน

ราคาอาบน้ำอยู่ระหว่าง 250-1,300 บาท
ราคาอาบน้ำ-ตัดขนอยู่ระหว่าง 450-2,500 บาท

บริการเพิ่มเติม

1. ใช้กรรไกรตัดแต่ง 100 – 2,000
2. ไถใต้เท้า-ท้อง-ก้น 100 – 500
3. ไถเปิดเท้า 100 – 500
4. สางสังกะตัง/ สางขนร่วง 100 – 2,000
5. แปรงฟัน 50 – 200
6. บีบต่อมก้น 50 – 200

บรรยากาศภายในห้องตัดแต่งขนสุนัข

อ่างอาบน้ำสุนัข

เสริมสวยแล้ว โชว์ตัวกันหน่อย

บาววาวมีแบบให้เลือก และกรุณาโทรนัดล่วงหน้าค่ะ

ติดต่อเรา